سفارش تبلیغ
صبا

92/5/16
10:20 صبح

طره دوم رسید

به قلم: حمید کارگر ، در دسته:

طره دوم رسید

شماره دوم از دوماهنامه اطلاع رسانی، آموزشی و تحلیلی فرش دستباف ایران با نام "طره" منتشر شد.